Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Իրավաբան
Job Information
Company: Confidential Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 22-10-18 00:00 To 17-11-18 23:59
Category: Իրավական Salary: N/A
Experience: 3 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
Կազմակերպության գործունեության օրինականության ապահովում, իրավական աջակցություն և շահերի պաշտպանություն


Job Responsibilities
-Համակարգում է իրավաբանական բաժնի աշխատանքները
-Կազմակերպում և վերահսկում է ընկերության գործունեությունից բխող մատակարարման և բեռնափոխադրման պայմանագրերի մշակումը
-Ապահովում է գործընկերների հետ կնքվող պայմանգրերի օրինականությունը
-Ղեկավարում է ընկերությանը պատկանող մտավոր սեփականության օբյեկտների գրանցուման և պաշտպանության հետ կապված աշխատանքները
-Ապահովում է արտահանման երկրներում գործող արտադրանքին վերաբերող օրենսդրական կարգավորումների ուսումնասիրությունը և անհրաժեշտության դեպքում համագործակցում օտարերկրյա պետական մարմինների հետ արտադրանքի իրացման թույլտվություններ ստանալու համար
-Ապահովում է ընկերության իրավական փաստաթղթերի մշակումը և ՀՀ Օրենսդրության համապատասխանությունը
-Ներկայացնում է ընկերության շահերը դատական և այլ կառույցներում:
-Կազմակերպում է ընկերության ստորաբաժանումներին և աշխատակիցներին անհրաժեշտ իրավական խորհրդատվություն և տեղեկատվության տրամադրումը
-Տնօրինության հանձնարարությամբ կատարում է իր մասնագիտությունից և աշխատանքային պարտականություններից բխող այլ գործառույթներ


Required Qualifications
-Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն
-Փաստաբանական գործունեության արտոնագիր
- Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն
-INCOTERMS 2010-ի գերազանց իմացություն
-Նվազագույնը 3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ, ցանկալի է՝ միջազգային կազմակերպություններում
-ՀՀ, ԵՏՄ և միջազգային առևտրին վերաբերող օրենսդրության իմացություն
-ՀՀ Աշխատանքային օրենսդրության գերազանց իմացություն
-ՀՀ Հարկային օրենսդրության գերազանց իմացություն
-Համակարգչային հմտությունների գերազանց տիրապետում
-Արագ կողմնորոշվելու և թիմում աշխատելու ունակություն


Application Procedure
Կարող եք դիմել այս աշխատանքին ուղարկելով Ձեր բացատրական նամակը և ռեզյումեն prod20.hr@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին՝ <<Իրավաբան>> նշմամբ:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us