Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Համապատասխանության պատասխանատու (բաժնի պետ)
Job Information
Company: Armeconombank OJSC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 19-10-18 00:00 To 19-11-18 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: N/A
Experience: 3 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ Համապատասխանության պատասխանատու (բաժնի պետ)

<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ Գլխավոր գրասենյակ

Մրցութային աշխատատեղը
Համապատասխանության պատասխանատու (բաժնի պետ)Job Responsibilities
-Կոորդինացնել բաժնի աշխատակիցների աշխատանքը, մասնավորապես` հետևել աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպմանը, յուրաքանչյուր աշխատակցի գործունեությանը և հանձնարարված աշխատանքները ճիշտ և ժամանակին կատարմանը
-Իրականացնել բիզնես գործընթացների համապատասխանության մոնիթորինգ` Օրենքների, կանոնակարգերի, համաձայնագրերի, ներքին իրավական ակտերի պահանջներին համաձայն
-Համապատասխանության ռիսկի բացահայտում, բացահայտված ռիսկերի նվազեցման ուղղությամբ միջոցառումների ծրագրի կազմում
-Կազմել բացահայտված անհամապատասխանությունների վերաբերյալ հաշվետվություններ և ներկայացել Բանկի համապատասխան ղեկավարությանը
-Հետևել Բանկում տեղական և միջազգային իրավական ակտերի պահանջների կատարմանը
-FATCA պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացում


Required Qualifications
-Բարձրագույն իրավաբանական կամ տնտեսագիտական կրթություն, ՀՀ ԿԲ-ի կամ ՀՀ ԲՄ-ի կողմից տրված Բանկի ներքին աուդիտի անդամի վկայական կամ հավաստագիր ունենալը ցանկալի է, իսկ միջազգային սերտիֆիկատներ ունենալը կդիտվի որպես առավելություն
-Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում

-Գործարար որակներ
-Պարտաճանաչություն
-Օրինապահություն և հուսալիություն
-Կազմակերպվածություն և աշխատանքի պլանավորում
-Հաղորդակցվելու կարողություն և համագործակցելու ունակություն
-Տեխնիկական հմտություններ
-Microsoft Word, Excel


Application Procedure
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել
hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով` պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները:
Հեռախոս 510-910 /9605 կամ 9606/ (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս հայտարարության մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Armeconombank, OJSC is one of the largest and leading banks in the Republic of Armenia, playing an outstanding role in developing Armenian bank system. Being a universal-type financial and credit Institution it offers its customers a comprehensive package of bank services. Armeconombank, OJSC actively cooperates with International financial and credit Institutions in realization of a number of credit programs

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us