Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Ներքին դիտարկումների բաժնի աշխատակից
Job Information
Company: Armeconombank OJSC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 19-10-18 00:00 To 19-11-18 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: N/A
Experience: 1 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ Ներքին դիտարկումների բաժնի աշխատակցի մրցույթ

<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ Գլխավոր գրասենյակ

Մրցութային աշխատատեղը «Ներքին դիտարկումների բաժնի աշխատակից»


Job Responsibilities
-Օրական կտրվածքով հաշվետվություն տրամադրող ստորաբաժանումներից ստացված տեղեկացման ենթակա և կասկածելի գործարքների վերաբերյալ հաշվետվության ձևերի հավաքագրում, ստուգում, պահպանում և արխիվացում
-Հաճախորդի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների ընթացքում ստացված տեղեկատվության գրառում և պահպանում
-Կասկածելի գործարքների կամ գործարար հարաբերությունների բացահայտման նպատակով վերլուծությունների իրականացում
-Հաճախորդների և նրանց գործարքների ըստ ռիսկայնության դասակարգման նկատմամբ պարբերական մոնիտորինգի իրականացում
-Բաժնի այլ աշխատանքներին մասնակցություն


Required Qualifications
-Բարձրագույն իրավաբանական կամ տնտեսագիտական կրթություն, ՀՀ ԿԲ-ի համապատասխան որակավորումը ցանկալի է, իսկ միջազգային սերտիֆիկատներ ունենալը կդիտվի որպես առավելություն
-Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում
-Բանկային ոլորտը կարգավորող, ինչպես նաև ՓԼ/ԱՖ ոլորտը կարգավորող տեղական և միջազգային իրավական ակտերի գերազանց իմացություն

-Գործարար որակներ
-Պարտաճանաչություն
-Օրինապահություն և հուսալիություն
-Կազմակերպվածություն և աշխատանքի պլանավորում
-Հաղորդակցվելու կարողություն և համագործակցելու ունակություն
-Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն

-Տեխնիկական հմտություններ
-Microsoft Word, Excel


Application Procedure
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով` պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները:
Հեռախոս 510-910 /9605 կամ 9606/ (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին)
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս հայտարարության մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Armeconombank, OJSC is one of the largest and leading banks in the Republic of Armenia, playing an outstanding role in developing Armenian bank system. Being a universal-type financial and credit Institution it offers its customers a comprehensive package of bank services. Armeconombank, OJSC actively cooperates with International financial and credit Institutions in realization of a number of credit programs

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us