Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Փաստաբան
Job Information
Company: Confidential Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 03-11-18 00:00 To 03-12-18 23:59
Category: Իրավական Salary: N/A
Experience: -------- Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
Կազմակերպության գործունեության իրավական աջակցություն և շահերի պաշտպանություն:


Job Responsibilities
-Ցուցաբերում է իրավական աջակցություն կազմակերպության գործունեության ընթացքում
-Ներկայացնում է ընկերության շահերը դատական և այլ կառույցներում:
-Իրականացնում է ընկերության գործունեության շահերի պաշտպանության և իրավական աջակցության գործընացները մաքսային ոլորտում
-Իրականացնում է ընկերության գործունեության իրավական աջակցության և շահերի պաշտպանության գործընթացները հարկային ոլորտում
-Իրականացնում է ընկերության շահերի պաշտպանություն գործընթացները քրեական գործերի դեպքերում
-Վերահսկում է ընկերության իրավական փաստաթղթերի օրինականությունը
-Ընկերության ստորաբաժանումներին և աշխատակիցներին տրամադրում է անհրաժեշտ իրավական խորհրդատվություն
-Տնօրինության հանձնարարությամբ կատարում է իր մասնագիտությունից և աշխատանքային պարտականություններից բխող այլ գործառույթներ


Required Qualifications
-Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն
-Փաստաբանական գործունեության արտոնագիր
- ՀՀ Հարկային օրենսդրության գերազանց իմացություն
-ՀՀ Մաքսային օրենսդրության գերազանց իմացություն
-ՀՀ, ԵՏՄ և միջազգային առևտրին վերաբերող օրենսդրության իմացություն
-Համակարգչային հմտությունների գերազանց տիրապետում
-Արագ կողմնորոշվելու և թիմում աշխատելու ունակություն


Application Procedure
Կարող եք դիմել այս աշխատանքին ուղարկելով Ձեր բացատրական նամակը և ռեզյումեն prod20.hr@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին՝ <<Փաստաբան>> նշմամբ:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us