Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Գնումների ավագ մասնագետ
Job Information
Company: Ameriabank CJSC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 08-11-18 00:00 To 18-11-18 23:59
Category: Վարչական/Գրասենյակային Salary: Մրցակցային: «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ աշխատակիցների համար սահմանված արտոնությունների փաթեթ, այդ թվում տարեկան պարգևավճար, ապահովագրական փաթեթ, արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, բազմաբնույթ վերապատրաստումներ, անհատական մասնագիտական զարգացման պլան և այ
Experience: 3 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ` «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ` Աշխատակազմ, Վարչատնտեսական ծառայություն

ՊԱՇՏՈՆԸ` Գնումների ավագ մասնագետ

ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ` ՀՀ, ք. Երևան

ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
• Արտոնությունների բարձր մրցակցային փաթեթ
• Հիմնական աշխատանք, աշխատանքն անմիջապես սկսելու և անորոշ ժամկետով աշխատելու հնարավորություն
• Մասնագիտական և աշխատանքային առաջխաղացման հնարավորություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ` բանկի համար գնման գործընթացների կազմակերպում և կառավարում


Job Responsibilities
-Ապահովել գնման գործընթացների կազմակերպումը (մրցույթներ, գնանշումներ, հայտատուներից մրցութային առաջարկների հավաքագրում, դրանց ամփոփում և գնահատում)
-Պարբերական ու փոքրածավալ գնումների կազմակերպում ու վերահսկում
-Մատակարարների հետ բանակցությունների վարում
-Գնումների ընթացակարգերի մշակման, բարելավման և իրականացման վերահսկման գործընթացին աջակցություն
-Մատակարարվող ապրանքների ու մատուցվող ծառայությունների որակի ու պահանջներին համապատասխանության ստուգում, մոնիտորինգ
-Գնման պահանջագրերի հաշվառման, դասակարգման, բազայում մուտքագրման և համապատասխան շրջանառության ապահովման և վերահսկման գործընթացի իրականացման ապահովում


Required Qualifications
-Բարձրագույն կրթություն
-Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում
-MS Office ծրագրային փաթեթի լավ իմացություն
-Լարված պայմաններում ուշադիր և զգոն աշխատելու ունակություն
-Աշխատանքը ժամանակին և բարեխիղճ կատարելու ունակություն
-Թիմային աշխատանքի ունակություն
-Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն


Application Procedure
Մրցույթին մասնակցելու համար խնդրում ենք լրացնել դիմում/հայտի ձևը, ցանկության դեպքում կցել նաև CV-ն և ուղարկել հետևյալ էլ. փոստին` hr.adm@ameriabank.am : Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել պաշտոնի անվանումը:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Ameriabank is a corporate bank with integrated investment-banking and a limited number of retail banking services. The united team of Ameriabank and Ameria Group Companies provides individual financial-banking solutions. We carve out paths for improvement of your business and lifestyle, via both traditional and alternative, hyper-advanced banking technologies.
Additional Files
Name Surname_Application Form.doc  (Download)Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us