0 ակտիվ աշխատանքներ

ոլորտ`

Բանկային գործ

ընկերության մասին

Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկը պետական գործառույթներով օժտված իրավաբանական անձ է, որի հիմնական խնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում գների կայունության ապահովումն է:

ակտիվ աշխատանքներ