0 ակտիվ աշխատանքներ

ոլորտ`

Բիզնես

ընկերության մասին

Soft Papyrus ընկերությունը զբաղվում է հիգիենայի, թղթյա պարագաների, մաքրող և ախտահանող միջոցների, խոնավ անձեռոցիկի արտադրությամբ և վաճառքով:

ակտիվ աշխատանքներ