pagebg
  • Տվյալ հայտարարությունը այլևս ակտիվ չէ

Վայրը`

Հայաստան,Երևան

Վերջնաժամկետ`

30/06/2022

Աշխատավարձ`

N/A

Աշխատանքի տեսակը`

Լրիվ դրույք

Սեռ`

Իգական

Կրթություն`

Բարձրագույն / բակալավր

Կատեգորիա`

Մարդկային Ռեսուրսներ, Կադրեր

Աշխատանքային պարտականությունները

-Manage full life cycle of recruiting

-Responsible for sourcing, attracting and hiring job candidates that match organizational culture for open positions

-Research and develop recruiting leads

-Source potential candidates from various online channels (e.g. social media and professional platforms )

-Prepare and distribute assignments and numerical, language and logical reasoning tests

-Advertise job openings on company’s careers page, social media, job boards and internally

-Screen incoming resumes and application forms

-Interview candidates (via phone and in-person)

-Present shortlisted of qualified candidates

-Monitor key HR metrics, including time-to-fill, time-to-hire

-Participate in job fairs and host in-house recruitment events

-Collaborate with managers to identify future hiring needs

-Find and identify talents and coordinating the entire interview process in partnership with the management team

Պահանջվող որակավորումներ

-At least 2 years of experience in recruiting

-Fluency in Armenian, Russian and English languages

-Excellent understanding of recruitment processes

-Good knowledge of candidates selection methods

-Good interpersonal, presentation and communication skills

-Creativity in sourcing to evaluate candidates

-Strong sense of urgency

-Must perform and meet goals in a fast-paced, high energy environment

-Enthusiastic mindset

-Strong drive and motivation

-Extremely organized and able to prioritize quickly when necessary

Աշխատանքի նկարագրությունը

We are looking for an experienced and professional Recruiter to join our team!

Դիմելու ընթացակարգը

Please apply to this job by sending your cover letter and resume to the following    hr@yeremyanprojects.com    email.

For your convenience you can also apply to this job by clicking Apply button.

Please, clearly mention that you have heard about this position from JobFinder.am career portal.

Ընկերության մասին

Yeremyan Projects runs its businesses exclusively within the framework of its own corporate social responsibility acknowledging and assessing the positive and negative effects and risks thereof to ensure that its business management has a positive impact on the country’s social-economic growth thereby benefiting the sustainable development of society and the business sector. For more information please visit https://www.yeremyanprojects.com/ 

Նմանատիպ աշխատանքներ

company_logo
HR Manager
DEEP. Marketing. Branding
Լրիվ դրույք
21/07/2022
ԴԻՏԵԼ
company_logo
Գիտելիքների և հմտությունների կառավարման ղեկավար
Yeremyan Projects
Լրիվ դրույք
20/07/2022
ԴԻՏԵԼ
company_logo
Գիտելիքների և հմտությունների կառավարման ավագ մասնագետ
Yeremyan Projects
Լրիվ դրույք
20/07/2022
ԴԻՏԵԼ