pagebg
  • Տվյալ հայտարարությունը այլևս ակտիվ չէ
Software Developer

Margasoft Corp.

Վայրը`

Հայաստան,Երևան

Վերջնաժամկետ`

27/05/2022

Աշխատավարձ`

N/A

Աշխատանքի տեսակը`

Լրիվ դրույք

Կրթություն`

Բարձրագույն / բակալավր

Կատեգորիա`

Տեղեկատվական Տեխնոլոգիա

Աշխատանքային պարտականությունները

-First and foremost - you must love what you do - Software Development! 

 -Participate in design and development of enterprise applications using various technologies such as ASP.NET Core MVC, C#, WPF is a plus, HTML5 with CSS3, Javascript and SQL. 
 -Actively take part in the brainstorming and story grooming sessions with product owners, clients and other parties․
-Provide realistic estimates and deliver results on required date/time․
-Do peer review of the code and do merges in git․ -Test your own code and help your team with development and testing when needed․
-Participate in iteration planning/demo/closing meetings, story grooming and daily scrum meetings․ -Clearly and timely communicate the status of the stories to meet internal and client deadlines․

Պահանջվող որակավորումներ

-Passion for development and perfection! -2+ years of experience in full stack development of a web and/or desktop applications․

-Experienced knowledge of C# and .Net framework v4.0+ is a must! .NET Core is a plus!

-Hands on experience in HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, ASP.Net MVC, Core and WPF are a huge plus! -Proven knowledge of ADO.NET, LINQ and Entity Framework․

-Ability to design normalized database. Write efficient SQL queries and stored procedures․ -Knowledge of / experience in React is a huge plus!

-Must have a perfect balance of creativity and discipline․

-Smooth communication and interpersonal skills․

Աշխատանքի նկարագրությունը

Job description: Margasoft Dev is an Agile Team of professional and passionate Software Developers who eat, drink and breathe code. We are looking for an experienced full-stack ASP.NET Core MVC / React developer who will share our passion for perfection, software and technology. If you are truly an engineer at heart - a developer who wants to cause a change and be part of it, then you need to join us in making a software that can be called a piece of art. What You will Get Opportunity to learn and grow in career by working with passionate professionals Competitive Salary topped with lucrative Bonuses and Salary Reviews Comprehensive Health Insurance Coverage (including family members) Free access to Game Room Monthly Birthday and Rich Holiday Celebrations (check out our Facebook & YouTube videos) Ability to telecommute when needed

Դիմելու ընթացակարգը
Please apply to this job by sending your Resume to the following email address: career@margasoft.com For your convenience you can also apply to this job by clicking Apply button. Please, clearly mention that you have heard about this position from JobFinder.am career portal.

Ընկերության մասին

Margasoft is in business of developing, selling and supporting Margasoft software products and providing software services. We are engineers in heart and we bring automation and intelligent software usage everywhere it’s possible. We have big ambitions and a clear path to great future, but we need more fresh and talented individuals to join us and drive our engine faster. We offer very competitive salaries, fun working environment and clear path for professional growth.

Նմանատիպ աշխատանքներ

company_logo
Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների Բաժնում Տեղեկատվական ցանցերի և Active Directory-ի ադմինիստրատոր
Evocabank CJSC
Լրիվ դրույք
10/07/2022
ԴԻՏԵԼ
company_logo
Ցանցային Ադմինիստրատոր
Evocabank CJSC
Լրիվ դրույք
10/07/2022
ԴԻՏԵԼ
company_logo
Junior Sound Equipment Operator
Evolution
Լրիվ դրույք
07/07/2022
ԴԻՏԵԼ