pagebg
  • Տվյալ հայտարարությունը այլևս ակտիվ չէ
Digital Marketing Specialist

DEEP. Marketing. Branding

Վայրը`

Հայաստան,Երևան

Վերջնաժամկետ`

19/06/2022

Աշխատանքի տեսակը`

Լրիվ դրույք

Կրթություն`

Բարձրագույն / բակալավր

Կատեգորիա`

Մենեջմենթ

Աշխատանքային պարտականությունները

- Plan And Execute All Digital Marketing, Including SEO/SEM, Marketing Database, Email, Social Media And Display Advertising Campaigns

- Measure And Report Performance Of All Digital Marketing Campaigns, And Assess Against Goals (ROI And KPIs)

- Identify Trends And Insights, And Optimize Spend And Performance Based On The Insights

- Brainstorm New And Creative Growth Strategies

- Plan, Execute, And Measure Experiments And Conversion Tests

- Collaborate With Internal Teams To Create Landing Pages And Optimize User Experience

- Utilize Strong Analytical Ability To Evaluate End-To-End Customer Experience Across Multiple Channels And Customer Touch Points

- Instrument Conversion Points And Optimize User Funnelss

Պահանջվող որակավորումներ

Extensive Experience And Knowledge Of Google Ads, Google Analytics, Google Search Console, SEO Tactics, Etc.

  1. Deep Understanding Of Digital Marketing And Digital Production.
  2. Solid Understanding Of Web Metrics, Digital Analytics, With The Ability To Generate, Analyze And Interpret Data.
  3. Proven Experience Delivering Effective And Innovative Digital Campaigns.
  4. An Ability To Multitask And Perform Under Tight Deadlines
  5. Strong Verbal And Written Communication Skills In English Is A Must
  6. Must Be Able To Juggle Multiple Projects At The Same Time
  7. Incredible Attention To Detail
  8. An Understanding Of WordPress Is A Plus
  9. Experience In Gaming/Gambling Market Is A Plus
Աշխատանքի նկարագրությունը
Deep is looking for a digital marketing specialist to join the Deep team. If interested send you CV to office@deepagency.am
Դիմելու ընթացակարգը
You can apply to this job by sending your resume to the following info@deepagency.am email. For your convenience you can also apply to this job by clicking Apply button. Please, clearly mention that you have heard about this position from JobFinder.am career portal.

Ընկերության մասին

Deep is a full-suite branding and marketing agency that can take your brand from the deep end all the way to the top - from concept stage to ready product reaching millions of customers locally and globally, with no compromise. Deep was founded on the idea that a brand is only as strong as its foundation. We specialize in creating and launching successful brands and have a long and impressive track-record in creating, planning, and managing marketing strategies for a wide variety of clients, from small start-ups to multi-million dollar enterprises.

Նմանատիպ աշխատանքներ

company_logo
Մենեջեր
"Պրեմիում Գազ" ՍՊԸ
Լրիվ դրույք
20/07/2022
ԴԻՏԵԼ