pagebg
 • Տվյալ հայտարարությունը այլևս ակտիվ չէ

Վայրը`

Հայաստան, Երևան

Վերջնաժամկետ`

15/07/2022

Աշխատանքի տեսակը`

Լրիվ դրույք

Կրթություն`

Կատեգորիա`

Գովազդ,Մարկետինգ, PR

Աշխատանքային պարտականությունները


 • Perform Regular SEO Audits
 • Prepare Detailed Strategy Reports
 • Analyze Keywords And SEO Techniques Used By Competitors
 • Optimize Landing Pages
 • Perform Ongoing Keyword Discovery, Expansion, And Optimization
 • Develop And Implement Link Building Strategy
 • Recommend Changes To Website Architecture, Content, Linking, And Other Factors To Improve SEO Positions For Target Keywords
 • Work With Editorial And Marketing Teams To Drive SEO In Content Creation
 • On-Page/Off-Page Optimization And Content Handling
 • Stay Up To Date With The Latest SEO Changes And Trends
 • Analyze Websites And Make Improvements To On-Page SEO Factors In Web Copy And Image/Video Content
 • On-Site Optimization Related To Page Titles, URLs, Redirects, Internal Link Structures, SEO Copy Editing, Sitemaps Review/Maintenance
 • Պահանջվող որակավորումներ


 • Knowledge Of Ranking Factors And Search Engine Algorithms
 • Experience With Website Analytics Tools
 • Verbal And Written Communication Skills In English
 • A Good Understanding Of SEO, Link Building, Social Media And Additional Online Marketing Strategies
 • Ability To Measure And Analyze Website Rankings And Traffic
 • High Sense Of Responsibility And Ability To Multitask
 • Knowledge Of IGaming Industry Is A Plus
 • Աշխատանքի նկարագրությունը
  DEEP is hiring an SEO specialist.
  Դիմելու ընթացակարգը

  You can apply to this job by sending your resume to the following [email protected] email.

  For your convenience you can also apply to this job by clicking Apply button.

  Please, clearly mention that you have heard about this position from JobFinder.am career portal.

  Ընկերության մասին

  Deep is a full-suite branding and marketing agency that can take your brand from the deep end all the way to the top - from concept stage to ready product reaching millions of customers locally and globally, with no compromise. Deep was founded on the idea that a brand is only as strong as its foundation. We specialize in creating and launching successful brands and have a long and impressive track-record in creating, planning, and managing marketing strategies for a wide variety of clients, from small start-ups to multi-million dollar enterprises.