pagebg
Գնումների մասնագետ

Ardshinbank CJSC

Վայրը`

Հայաստան,Երևան

Վերջնաժամկետ`

03/07/2022

Աշխատանքի տեսակը`

Լրիվ դրույք

Կրթություն`

Բարձրագույն / բակալավր

Կատեգորիա`

Գնումներ

Աշխատանքային պարտականությունները

Բանկի ներքին իրավական ակտերի, որոշումների և հրամանների պահանջներին համապատասխան տարեկան գնումների պլանավորում և կազմակերպում, բանկի գնումների բյուջեի վարում և հսկողություն,
Ապրանքների և ծառայությունների գնման նպատակով շուկայում գործող առաջարկների ուսումնասիրություն և արդյունքների փաստաթղթավորում,
Ապրանքների մատակարարման և դրանց հետ կապված պայմանագրերի կնքման նախնական բանակցությունների վարում,
Բանկի գնումների հետ կապված պայմանագրերի կատարման նկատմամբ ընթացիկ հսկողություն,
Գնումների ընթացակարգով սահմանված պայմանագրերի կնքման գործընթացի կազմակերպում,
Բանկի գնումների հետ կապված կնքված պայմանագրերի շրջանակներում պատվերների ձևակերպումներ և դրանց նկատմամբ հսկողություն,
Գնումների հետ կապված գործերի կառավարչություն ներկայացված հայտերի կառավարում, դրանց գնման գործընթացի ապահովում, Բանկի տնտեսական ծախսերի սահմանաչափերի մշակում և հաստատված սահմանաչափերի նկատմամբ հսկողություն,
Բանկի ձեռքբերումների հետ կապված Բանկի ներքին իրավական ակտերով, որոշումներով և հրամաններով սահմանված կարգով և դեպքերում մրցութային հայտերի կազմում և ներկայացում մրցութային կոմիտեին,
Բանկի կողմից արտերկրից ստացված բեռների մաքսային ձևակերպումների կատարման ապահովում,
Բանկի գնումների գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերի նախագծերի մշակում և գործող ներքին իրավական ակտերի լրամշակման վերաբերյալ առաջարկու¬թյուն¬նե¬րի ներկայացում,
Սահմանված կարգով և ժամկետներում Բանկի գնումների վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում,
Բանկի գլխամասային գրասենյակի պահեստի վարում` ՀՀ օրենսդրությամբ և Բանկի ներքին իրավական ակտերով, որոշումներով և հրամաններով սահմանված կարգով:

Պահանջվող որակավորումներ
Բարձրագույն` տնտեսագիտական, ֆինանսական, իրավաբանա¬կան կամ  տեխնիկական  կրթություն,
Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ գնումների կազմակերպման ոլորտում,
MS Office, MS Project, Internet, e-mail,
Հայերեն (գերազանց), ռուսերեն (բավարար), անգլերեն (բավարար),
Գնումների գործընթացը կարգավորող իրավական ակտերի ընդհանուր իմացություն:

Աշխատանքի նկարագրությունը
ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ Գնումների մասնագետ 
ԴՐՈՒՅՔ Լրիվ դրույք
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԻԶԲ             Հնարավորինս սեղմ ժամկետներում
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ Գլխամասային գրասենյակ 
Դիմելու ընթացակարգը

Բոլոր այն անձինք, ովքեր հետաքրքրված են և ունեն համապատասխան որակավորում կարող են իրենց դիմում-հարցաթերթիկներն ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային փոստի հասցեով` hr@ardshinbank.am, ինչպես նաև կարող են ներկայացնել Բանկի գլխամասային գրասենյակ: Սահմանված դիմում-հարցաթերթիկների ձևով չլրացված ռեզյումեները չեն դիտարկվի: Խնդրում ենք էլ. նամակի անվանման դաշտում նշել “Գնումների մասնագետ”, այլ կերպ Ձեր դիմումը կարող է չդիտարկվել: Դիմում-հարցաթերթիկների ընդունման վերջնաժամկետն է 2022թ. Հուլիսի 3-ը: Հարցազրույցին կհրավիրվեն ստացված դիմում-հարցաթերթիկների նախնական քննարկման արդյունքում ընտրված անձինք:  

Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:

Ընկերության մասին

Բանկը մասնակցում է Համաշխարհային Բանկի (գյուղատնտեսության բարեփոխումների աջակցության եւ ձեռնարկությունների զարգացման գծով), Միգրացիայի միջազգային կոմիտեի, “Հայաստանի փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման Ազգային Կենտրոն” Հիմնադրամի վարկային ծրագրերին: Բանկը հանդիսանում է արժեթղթերի շուկայի մասնակից` Հայաստանի Հանրապետության ԿԲ-ի, ֆինանսների եւ Էկոնոմիկայի նախարարության եւ "Արդշինբանկի" միջեւ կնքված անժամկետ եռակողմ պայմանագրերի հիման վրա, ինչպես նաեւ ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկվող պետական պարտատոմսերի շուկայի դիլեր: Բանկը հանդիսանում է Հայաստանի բանկերի միության, Հայ-վրացական գործարար համագործակցության ասոցիացիայի, “Հայաստանի ֆոնդային բորսա” ինքնակարգավորվող կազմակերպության անդամ, Master Card Europay միջազգային վճարային համակարգի աֆիլյանտ անդամ, SWIFT միջազգային ֆինանսական հեռահաղորդակցման համակարգի, “Հայինկասացիա” ՓԲԸ եւ “ArCa” ՓԲԸ բաժնետեր: Բանկի բաժնետերերն են “Բիզնես ներդրումների կենտրոն” ՍՊԸ-ն, Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիան (IFC), “Միջազգային բիզնես կենտրոն” ՀՁ ՓԲԸ-ն, “Ռեգիոն’” ԻՖԿ ՓԲԸ-ն, ֆիզիկական անձինք: